PNF jest jedną z metod do pracy u pacjentów ze skoliozą. Terapeuta na podstawie analizy skrzywienia (jednołukowa lub dwułukowa skolioza) wybiera odpowiednie wzorce ruchowe, aby uzyskać korekcję kręgosłupa w trzech płaszczyznach.

Terapia jest prowadzona w wielu pozycjach wyjściowych i z wykorzystaniem np. taśm theraband, piłek co ma na celu utrwalenie osiągniętej korekcji i przygotowanie dziecka do wykonywania codziennych aktywności przy optymalnie skorygowanym kręgosłupie.

Warunkiem sukcesu podjętej terapii jest zaangażowanie dziecka i rodziny w terapię i codzienne wykonywanie zaleconych ćwiczeń w domu.